Een kruipruimte is eigenlijk maar een onding! Toch biedt een kruipruimte voldoende perspectief om er een goed ventilerende en geïsoleerde droge ruimte van te maken. Hoe? Dat gaan we u uitleggen! Hebt u daarna nog vragen of wenst u een prijsopgave: vul dit formulier in >

Maak een afspraak

Wanneer u twijfels heeft over de waarde van uw kruipruimte en last heeft van een natte of vochtige ruimte vraag dan advies aan om te komen tot een persoonlijke oplossing van uw probleem. In dit artikel geven we een aantal mogelijkheden aan. Wat we helaas niet kunnen is in uw kruipruimte kijken en daarmee de problemen inventariseren en een persoonlijke oplossing aandragen.

Zoeken naar de oorzaak

Want heeft u een houten vloer? Bij een natte of vochtige kruipruimte zal die vloer veel te lijden hebben van vochtintrekking en de kans op verrotting vergroten. Het is meer dan de moeite waard te onderzoeken waar de problemen vandaan komen en op te lossen. Wij helpen u daar graag bij.

Wat vindt u van een nieuwe duurzame vloer?

Steeds meer mensen zijn de problemen met hun houten vloer beu en zoeken een duurzame oplossing. Voor hen is één oplossing de beste! Dat is de kruipruimte gebruiken als fundament voor een duurzame betonvloer waarop u na aanleg elke afwerkvloer kunt aanbrengen; van een nieuwe houten vloer, parket, tot vloerbedekking of elk ander materiaal. Je vervangt je kruipruimte met een basis van isolatie en een schuimbeton, ook wel celbeton vloer genaamd. Deze schuimbetonvloer kan zelfs worden voorzien van vloerverwarming. Een dergelijke vloer is duurzaam en isoleert optimaal en vochtproblemen zijn voorgoed opgelost.

Hoe te komen tot een droge kruipruimte?

Wilt u uw kruipruimte liever behouden? Dan zullen we eerst moeten nagaan waar de problemen met uw natte kruipruimte vandaan komen. Daarvoor adviseren wij u graag.

Mogelijke oorzaken van een vochtige kruipruimte?

Hoe ontstaat een vochtige kruipruimte? De grootste bedreiging voor een gezonde kruipruimte is een te hoge grondwaterstand onder de woning. Want woont u in het westen van het land of in een rivierengebied of vochtig natuurgebied waardoor het grondwaterpeil hoog staat? Dan kan dat logischerwijze de oorzaak zijn van uw vochtige kruipruimte. In al die gevallen is het aanbrengen van een isolatielaag op de bodem van de kruipruimte de beste oplossing.

Maar het kan evenzeer komen door lekkend vocht dat via de fundering binnendringt. Of condens, omdat de ventilatie onder de woning onvoldoende is. Of wellicht een lekkend rioleringssysteem. Het is niet zomaar een twee drie aan te geven wat de oorzaak is. Daarvoor zal toch een bezoekje aan de kruipruimte dienen plaats te vinden.

Het belang van een professionele oplossing

leidingprobleem oplossenHet is wel belangrijk de problemen van een natte of mogelijk zelfs blank staande kruipruimte op te lossen omdat deze natte kruipruimte alle functies die deze ruimte heeft volledig uitgeschakeld zijn. In een blank staande kruipruimte is het onmogelijk een leidingprobleem op te sporen, laat staan te verhelpen. Een blank staande kruipruimte zorgt ook in huis voor veel overlast. Denk maar aan geurtjes, maar nog erger uw begane grond vloer zal er veelal door worden aangetast, zeker wanneer het een houten vloer, een linoleum of tapijtvloer betreft. Wat te denken van de isolatiefunctie die volledig verdwijnt en uw energierekening extra doet oplopen. Door het langzaam stromende water koelt de kruipruimte sterk af, waardoor om hetzelfde comfort in huis te bereiken meer isolatie nodig is. Ook hier is het zaak om snel te handelen.

Want we hebben nog niet gesproken over schimmels die in de kruipruimte gaan groeien. Het kan zelfs zover gaan dat de vochtige lucht in uw woning het wooncomfort dermate aantast, dat het ten koste gaat van uw gezondheid. Een reden te meer om snel advies in te winnen en in te grijpen. Want ook de levensduur van materialen in de kruipruimte zoals isolatie en leidingen wordt sterk verkort.

Hoe indringend vocht te voorkomen?

Hoe is indringend vocht in de kruipruimte te voorkomen? Wanneer uw woning in een gebied staat met een hoge grondwaterstand dan begint het eigenlijk al bij het ontwerpen van de woning. Want wilt u het probleem bij de basis aanpakken dat zou u tijdens het ontwerp van de woning of gebouw al rekening dienen te houden met het bemalingsniveaus van in de omgeving liggende wateren. Een marge van 300 mm hoogte tussen de bovenkant van de bodemafsluiting en het wateroppervlakte is over het algemeen voldoende. Zeker wanneer in het zand – onder de bodemafsluiting – een drainage wordt aangebracht, die afwatert op de riolering. Voor het bouwrijp maken van een woning wordt nu een diameter van 800 mm gehanteerd. Zo voorkomt men dat de bodem van de kruipruimte lager ligt dan de hoogst mogelijke grondwaterstand en de kruipruimte telkens opnieuw blank staat bij een hoge waterstand.

Kruipruimte moet ventileren

Ook wanneer u niet de problemen kent van een te hoge grondwaterstand, dan is het belangrijk de kruipruimte goed in te richten en te zorgen dat hij voldoende kan ventileren. Want stilstaande lucht in de kruipruimte kan bij aanwezigheid van een houten balkenlaag van de begane grondvloer zorgen voor aantasting. Hoe kunt u een kruipruimte ventileren? Bij een nieuwbouw met vloerventilatiekokers en bij bestaande bouw door het aanbrengen van renovatiekokers. Deze vloerventilatiekokers bestaan uit een horizontaal deel dat in het binnenblad ligt, en een verticaal deel dat in de spouw wordt geplaatst. Een derde deel komt uit in het buitenblad. Aan de buitenzijde bevindt zich een rooster met de breedte van een baksteen waardoor verse lucht in de kruipruimte komt.

Oplossingen in bestaande situatie

Naast het ventileren is het isoleren van de kruipruimte van essentieel belang. Voorzie de onder- en bovenzijde van de kruipruimte van een isolatielaag, o.a. door het aanbrengen van een laag schelpenisolatie of de bodem te voorzien van een laag isolatieschuim.

Hoe werkt schelpenisolatie?

Schelpen bestaan voor bijna honderd procent uit kalk en vormen daardoor een natuurlijke drainage en daarmee het ideale isolatiemateriaal. Ze nemen het vocht in de kruipruimte op en hebben een isolerende functie. U hebt altijd een droge kruipruimte en nooit meer last van het rotten van onderbalken of plankenvloer.

Bovenzijde dampopen isoleren

Tegen de bovenzijde van de kruipruimte kan het beste een dampopen isolatiemateriaal te worden aangebracht. Geen PUR of piepschuim dan kan dit leiden tot het opsluiten van vocht tussen de isolatielaag en de vloerbedekking. Om tot een betere vochthuishouding in de woning of het gebouw te komen, is het raadzaam om op de bodem van de kruipruimte een isolatielaag aan te brengen, dit werkt tevens dampremmend.

Streef naar een duurzame oplossing

Een kruipruimte kan veel problemen veroorzaken op het gebied van vocht en warmteverlies. Zeker bij een nieuwbouw is het raadzaam al in de ontwerpfase te zorgen voor een goede isolatie en droge kruipruimte. Bij problemen in een bestaande kruipruimte is het raadzaam u eerst te laten voorlichten door de professional. Zoek vooral naar een duurzame oplossing om op die manier te komen tot een ‘duurzaam geïsoleerde droge kruipruimte. Vraag vrijblijvend advies en prijzen op >

Geen reacties
Reacties: Oplossingen voor een natte of vochtige kruipruimte

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *