Last van een vochtige vloer in huis? Pas op! Want de gevolgen gaan verder dan laminaat of parket dat gaat opbollen. Want de waarde van uw woning loopt aanzienlijk terug terwijl de onkosten voor herstel stevig in de ‘papieren’ lopen. Maar sterker nog: U zet ook uw gezondheid op het spel. Dat wilt u natuurlijk niet. Daarom, doe er vandaag nog wat aan.

Maar dan dringt de vraag zich op: “Wat kan en moet ik er aan doen? Daarvoor moeten we ons eerst de vraag stellen: Wat is de oorzaak? Maar ook: Wat zijn de gevolgen? En Hoe lossen we het op? Want de materialistische gevolgen van een vochtige vloer betekent dat een laminaat of parketvloer dermate zijn aangetast dat het kan leiden tot hoge kosten. Want niet alleen dient de vloer (deels) te worden vervangen, ook het laminaat of parket kan naar de schroot en moet opnieuw worden gelegd.

Echter zeker zo belangrijk is het zoeken naar de oorzaak. Want doet u dat niet dan loopt u het risico om straks bij een nieuw gelegd vloer weer met dezelfde problemen en dus weer met een aangetaste vloer opgezadeld te worden. Pas wanneer de bestaande vloer is vernield door een duidelijk aanwijsbare oorzaak, zoals o.a. een waterlekkage of overlopende wasmachine, in die gevallen blijft het risico dat u straks opnieuw met vochtproblemen te maken krijgt beperkt.

De oorzaak

Zoeken naar de oorzaak

Ergens komt het vocht uw woning binnen. Maar waar? Vaak is dat via de kelder of via de kruipruimte. Uw eerste opdracht is te zorgen voor een vochtvrije kelder of kruipruimte. Want daarmee zal het vochtprobleem grotendeels zijn verholpen. Echter helemaal heeft u die zekerheid niet, want een vochtige vloer kan ook ontstaan uit een combinatie van factoren zoals optrekkend of doorslaand vocht, condens of een vochtige kruipruimte (veelal veroorzaakt door grondwater). Vaak is die oorzaak simpel op te sporen omdat een aantal vochtproblemen, zoals doorslaand vocht, met de ogen zijn waar te nemen. Woningeigenaren hebben vaak zelf al een idee waar het vocht vandaan komt, omdat ze de zwakke plekken van hun woning kennen. Wil men het snel en zeker weten, dan helpt het uitvoeren van vochtmetingen.

Vochtproblemen zijn echter zeker niet altijd direct zichtbaar, omdat optrekkend vocht veelal een zich langzaam ontwikkelend proces is. Vaak begint het met schimmelvorming onder de vloerbedekking, of onder het laminaat of de tegels. Ook kunnen veranderingen in de grondwaterstand en zout in het metselwerk de stijghoogte optrekkend vocht in vloeren en muren veroorzaken. En ook wanneer de buren een waterdichte constructie hebben aangebracht kunnen daardoor bij u vochtproblemen ontstaan.

In veel gevallen zal men pas tot de ontdekking komen dat er ergens in huis vochtproblemen zijn, wanneer men plots onaangename geuren ruikt die uw wooncomfort bederven. Onderzoek in dat geval ook of uw kruipruimte mogelijk onvoldoende ventileert of via vloeropeningen, bijvoorbeeld via de meterkast, vocht binnendringt.

Koudebruggen zorgen voor vochtproblemen

Koudebruggen staan vaak aan de basis van vochtproblemen. Want op die plaatsen waar een direct verbinding is tussen de koude buitenlucht en op plaatsen waar de koude buitenlucht direct in contact komt met de warme binnenlucht daar ontstaat condens, die er vervolgens toe leiden dat uw vloer en de muren langzaam worden aangetast. Kijk dan op plaatsen als bij metalen kozijnen, betonnen draagconstructies of op plaatsen waar de spouwmuur is vervuild. Dat zijn de plekken waar koudebruggen voor komen.

Koudebruggen kunnen ook ontstaan wanneer bij een nieuwbouw of renovatie geen of slechte vochtwerende of isolerende maatregelen zijn getroffen. Koude lucht kan dan via betondelen of leidingen in de woning binnendringen.

Nieuwbouw twee jaar laten drogen

Zelfs in nieuwbouwwoningen kunnen vochtproblemen ontstaan, omdat tijdens de bouw tal van materialen zoals cement en specie, of stucwerk zijn aangebracht met de toevoeging van water. Het valt dan ook aan te raden alvorens een parketvloer te leggen eerst de ondergrond goed te laten drogen of een goede vochtisolatie aan te brengen. En denk eraan dat ook laminaat zeer vochtgevoelig is en kromtrekt wanneer de ondergrond te vochtig is. Het valt dan ook aan te raden om in een nieuwbouwwoning niet direct een parketvloer of laminaat te leggen, maar eerst de ondergrond twee jaar te laten drogen.

Vochtproblemen in oudere huizen

Hebt u een woning van vóór 1975. Dan is de kans dat u last heeft van optrekkend vocht sterk aanwezig. Want in de periode vóór 1975 werden de muren van de woningen nog niet voorzien van een vochtkerende laag. Na 1975 gebeurde dit wel op de hoogte van het grondniveau.

De gevolgen

De zichtbare gevolgen van vochtproblemen

ZilvervisjesWe noemden al het kromtrekken van de vloer als een mogelijk gevolg van een vochtige vloer. Maar er zijn nog tal van andere redenen die daar debet aan kunnen zijn. Zo zien we vaak dat op de langere termijn de verf gaat afbladderen van muren en kozijnen of dat er vuile plekken ontstaan op de muren. Ook gaat het behang loslaten en ziet men langs de plinten en muren zwarte schimmelsporen ontstaan. Een van de gevolgen van optrekkend vocht is ook dat de muren zoveel water opnemen dat algengroei ontstaat die, zoals we dat ook bij schimmels zien, deze algen het hout in de woning aantasten. En dan vergeten we nog de pissebedden, huisstofmijten en zilvervisjes. Dan is het absoluut tijd om snel in te grijpen. Want buiten het feit dat hun aanwezigheid zorgt voor een onaangename aanblik, komt ook uw gezondheid in gevaar.

Hoe al deze ellende te voorkomen?

Vochtmeting geeft zekerheid

Vochtmeter van vochtbestrijderBelangrijkste vraag is: Hoe kunnen we nu al deze ellende voorkomen? En hoe kunnen we nu vroegtijdig signaleren dat we te maken hebben met een te hoog vochtgehalte in de woning?
De beste en meest eenvoudige oplossing is, door een vochtmeting te laten uitvoeren. Zo’n meting maakt direct zichtbaar welke delen van uw woning een te hoog vochtgehalte bevatten.

De oplossing!

Hoe maak je woning opnieuw gezond?

Hebt u last van vochtproblemen dan is de vraag: Hoe zorgt u weer voor een gezonde en comfortabele woning? Uiteraard begint u met het verwijderen van schimmels en dergelijken. En natuurlijk haalt u de vakman erbij om het vochtprobleem definitief op te lossen. Dus geen tijdelijke oplossing, maar een oplossing die ervoor zorgt dat het vochtprobleem niet meer kan terugkomen.

Afhankelijk van waar het probleem zich bevond en hoe het vocht de woning binnendrong valt te denken aan: het impregneren van de buitengevel; Het aanbrengen van een ventilatiesysteem waardoor de woning voldoende ventileert. Of misschien is het wel raadzaam om de muren te injecteren tegen vocht. De beste aanbeveling is om samen met de vakman te zoeken naar de in uw situatie beste, meest duurzame en betaalbare oplossing. Vraag hier om vrijblijvend advies >

Hoe voorkomt u nog meer een vochtige woning?

Zelf kunt u natuurlijk ook een aanzienlijke bijdrage leveren om uw het leefklimaat in huis aangenaam te houden en vocht te voorkomen. Denk bijvoorbeeld eraan de woning te ventileren nadat er veel mensen op bezoek zijn geweest. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk vocht in huis komt en vooral niet blijft hangen, zoals in ene badkamer na het douchen. Het vocht moet weg kunnen. Droog uw was buiten of als u de was droogt in huis zet dan minimaal een raam of deur open. Zorg in de winter dat de kamertemperatuur altijd boven de 15 graden blijft, zodat vocht geen kans heeft.

En een belangrijke tip: zorg dat uw woning voldoende is geïsoleerd. Want hoe beter de isolatie, hoe minder kans u heeft op condens in huis. Zorg dat doorgangen van leidingen goed zijn geïsoleerd. Gebruik bij het koken altijd de afzuigkap. Gebruik ventilatiesystemen en doe niet zoals vaak gebeurd dat ventilatiekanalen worden dicht gestopt. Met andere woorden: Neem zelf ook preventieve maatregelen om vochtproblemen te voorkomen. U kunt zelf een grote bijdrage leven aan ene aangenaam en gezond leefklimaat. Het bespaart u tevens onnodig hoge onkosten.

Alle reacties.
Reacties: Vochtige vloer in huis? Pas op!
  • 22 oktober 2019

    Het is soms lastig om de oorzaak van een vochtige vloer te vinden. Ik heb ook last gehad van vocht in huis toen ons huis opgeleverd werd. We hebben ons huis goed laten ventileren en hebben onze ramen en deuren zoveel mogelijk opengehouden in de zomer. Uiteindelijk heeft dit goed geholpen.

    Reply

Write a response

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *