Heeft u vochtproblemen in huis, dan is het zaak deze zo spoedig mogelijk te bestrijden. De gevolgen van vochtoverlast zijn immers niet mals en kunnen tot in de duizenden euro’s lopen- nog los van de risico’s voor uw gezondheid. Maar wat zijn de oorzaken van vochtoverlast?

Uit Duits onderzoek blijkt, dat maar liefst 51% van de vochtproblemen in en rondom een woning, al ontstaan bij de bouw. Dit is het geval wanneer er tijdens het bouwproces fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat men te snel wil bouwen of gebruik maakt van ondeugelijke, (te) goedkope bouwmaterialen. Hierdoor wordt de te bouwen woning slordig afgewerkt en is de voedingsbodem voor het ontstaan van latere vochtproblemen al gelegd. Ook ná het bouwproces is een woning niet veilig voor vochtoverlast. Lekkages door kapotte daken, beschadigingen in de buitenmuren, slechte isolatie en beschadigingen aan de fundering; alle werken vochtproblemen in de hand. Wilt u deze vochtproblemen bestrijden, dan is het uiteraard belangrijk om eerst de oorzaak van de vochtoverlast te achterhalen.

Het opsporen van de oorzaak van vochtoverlast

Om op te sporen waar vochtoverlast vandaan komt, maakt een professionele vochtbestrijder gebruik van diverse tools, zoals een checklist en verschillende soorten testen, zoals een organoleptisch onderzoek. Ook wordt een vochtmeting in diverse ruimtes in het huis uitgevoerd. Op die manier ontdekt men al snel of er sprake is van vochtoverlast en zo ja, van welke soort: doorslaand vocht, opstijgend vocht of condensatievocht bijvoorbeeld. Door de oorzaak van de vochtoverlast te achterhalen, kan deze aangepakt worden. Wel is het belangrijk u te realiseren, dat meerdere oorzaken vaak hand in hand gaan. Woont u bijvoorbeeld in een oud huis waar het voegwerk niet meer je van hét is, dan is de kans groot dat ook de fundering in de loop der jaren enigszins poreus is geworden. Wilt u vochtoverlast in dat geval afdoende bestrijden, dan zult u wellicht meerdere maatregelen moeten treffen, zoals bijvoorbeeld het injecteren van muren of het aanbrengen van interne isolatie.

Geen reacties
Reacties: De oorzaken van vochtoverlast

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *