Wanneer het gaat om vochtoverlast, kan het oplossen van de problemen al snel de nodige duiten kosten. Dit komt doordat vochtoverlast niet zo één-twee-drie te bestrijden is: allereerst moet de oorzaak achterhaald worden. In het geval van bijvoorbeeld kleine lekkages, kan de oorzaak van de vochtplekken op een heel andere plaats gelegen zijn dan de plek waar het vocht zichtbaar wordt. Dit komt doordat water altijd naar het laagste punt stroomt. Is er sprake van serieuze vochtproblemen, dan rijst al snel de vraag: wie is aansprakelijk bij vochtoverlast?

Uit onderzoek van Duitse bodem blijkt 51% van de vochtproblemen al te zijn ontstaan tijdens de bouw. Men wil te snel en/of te goedkoop bouwen, zodat er tijdens het bouwproces fouten insluipen. Deze fouten zijn de voedingsbodem voor vochtproblemen op latere termijn. Het zou dan ook niet reëel zijn, wanneer de koper van de woning vervolgens opdraait voor alle kosten die met de vochtbestrijding gepaard gaan. De verzekering dan? Helaas, ook de verzekeringsmaatschappij dekt lang niet alle gevallen van vochtoverlast.

Bij nieuwbouw geldt: degene die verantwoordelijk is voor de schade, is degene die ‘m moet betalen. Dat is dus de verantwoordelijke aannemer. Maar om de aannemer aansprakelijk te kunnen stellen, moet eerst definitief worden vastgesteld wat de oorzaak is van de schade. In de praktijk zal hierover vaak een verschil van mening ontstaan. De verschillende bedrijven die bij de bouw van de woning betrokken zijn, schuiven elkaar de schuld in de schoenen en de eigenaar van de woning heeft in eerste instantie het nakijken. Hij of zij zal dan een onderzoek moeten laten uitvoeren om de oorzaak van de overlast dusdanig vast te stellen, dat er geen enkele vorm van twijfel meer kan zijn. Dit blijkt vaak een lastige klus. Toch is dit proces noodzakelijk om de veroorzaker met succes aansprakelijk te kunnen stellen.

Wie is er aansprakelijk bij vochtoverlast in oudere huizen?

Bij oudere huizen is het zo, dat de verkopende partij of de makelaar verplicht is om de toekomstige koper op de hoogte te stellen van eventuele vochtoverlast. Wordt dit nagelaten, dan heeft de kopende partij het recht om de verkoper te dwingen de schade te herstellen. In zeer ernstige gevallen kan zelfs ontbinding van het koopcontract worden gevorderd.

Alle reacties.
Reacties: Vochtoverlast: wie is er aansprakelijk?
  • 11 januari 2018

    kan een vochtvreter zodanig nat en koud worden dat het materiaal bevriest? En buiten vriest het niet. Heeft iemand dit weleens meegemaakt?

    Reply
  • 28 augustus 2020

    De vochtvreter bevriest niet maar kristalliseert als het vocht weer afgevoerd word door verdamping

    Reply

Write a response

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *